25 de octubre de 2013

Muller de zielo

T'emplenaré de besos

Contemplando lo zielo
cuan ya la Tierra
se ye tornata masiau aspra.

Aimata, soi estato luen de tu
tanto tiempo...
Me tresbatié entre os espiellos.

Ó poeta, fuye con o tuyo amor
enta o tuyo corazón.
Besa e contempla a la muller d'o Regno
de Calma que solamén en tu bibe.

Yo marcharba goyoso
enta mons azuls sin más deseyos,
sobre camins sin más recuerdos,
libre.

T'emplenaré de besos,
aimata que m'amuestras o Silenzio,
te besaré en a fren, en caxos
que son paisaches frescos,
te besaré en os brazos e en os peitos,
iré debuxando con os labios
l'orizón d'os tuyos güembros,
besaré delicatamén
d'a tuya espalda femenina cada biero,
besaré rosas, cantas, bersos
refuchiatos en parolas tuyas, e besaré
o tuyo caminar antigo en as carreras,
besaré os bestitos tuyos
amorosiatos por o biento,
besaré a tuya bida tota puyando
sobre ista Tierra d'asprezas
e tristuras. Te quiero
libre, e beso a tuya libertá
cuan a luminaria d'os zielos te torna
en pura diosa, cuan tota tu yes misterio
e yes sagrata e yes tota berdá.

Ó poeta, fuye dellá de tot tiempo,
allá do a maldá no tienga casa,
a tuya aimata ya no ye por istos puestos,
besata por o tuyo amor endolorito,
por o tuyo amor más gran
que toz os infinitos,
marchó enta paisaches sin angunias,
enta chardins de corazón nunca no bistos;
dende allá te ye clamando,
bi ye asperando.

Aimata, dica trobar-te
besaré os perfumos d'a mar que alentés,
besaré l'alba que busqués,
besaré os camins que aimés,
besaré o leito do soniés,
besaré os libros que leyés,
as estrelas que aguaités,
as asperanzas que adorés,
orazions que rezés,
cantas que cantés,
danzes que danzés,
besaré o recuerdo d'una cara sonrisando,
besaré as parolas que fablés,
o lusco espiritual d'os tuyos labios,
a patria tuya, aimata mía, si me dexas,
besaré.

Muller amiga, muller de zielo,
muller que quiero,
dende iste esilio bibiré
t'acariziar cada infinito espazio
d'o país d'os tuyos Suenios,
cada rayada d'o tuyo sol en alto,
perén besando
a mar e as plachas d'o paradiso,
os güellos e as colors d'o paradiso,
as flors e as olors d'o paradiso,
a polideza tuya en o paradiso.

O tuyo cuerpo feito d'amor,
amor mío, besaré,
aimaré e aimaré,
tot lo que aquí tiengo dexaré
dica que ista Tierra a yo m'olbide
e con tu me retrobe, feitos ya alma
que a luz dibina besa,
ó alma aunita entre chardins e fuens.

Chuan Chusé Bielsa