4 de agosto de 2016

Totpoderoso amor

Oros en o camín
Foto: Chuan Ch. Bielsa

Totpoderoso amor

Tot poder
ta la luminaria de l'amor.

Tota belleza
ta la berdá de l'amor.

Que s'amorte en a zenisa
tot infierno d'odio,
que se'n baiga como polbo
a mentira
en l'airera más trista.

Una boz fabla
dende a casa de l'amor
y en o mundo tot rebilca
con zelestes güellos,
parolas dibinas
se tornan luminarias que redimen,
son os paisaches paradisos
do ora la bida,
o zielo brila e traquetía
como un sublime corazón.

Tota grazia siga
ta toz os que aiman,
fillos gloriosos de l'amor,
ta toz os que iluminan
lo eternamén uno,
ta ixos que debantan
miraglos sin de fitas
con as suyas güellatas
plenizas de Dios.

Gloria a aquels
que replegan lo que fabla
la más intima boz,
que creyan con a más alta parola,
que fan o bien con mans
aunitas a las Suyas mans,
que con o Suyo danze danzan,
que obran marabiellas
con l'alma escoscata
en a Suya augua.

Gloria a o Ser que sólo aima,
amorosa luz que a dengún
nunca no castiga
con dengún infierno en flamas,
gloria a la Cara más bonica
e a os güellos que l'aguaitan,
gloria a l'aizión que tot lo puede
ta restaurar tota alegría,
que sana las tristuras
y esborra glarimas.

Tot poder
ye de l'amor.

Tot miraglo se fa
con parolas de luz biba.

Que tot ixo
que no ye amor
no siga contemplato,
que fuiga con l'airaz furo
d'a no-cosa,
no bi ha ta Dios mayor pecato
que fer-li responsable de bel odio,
de bel castigo eterno.

Nunca no dexemos
de güellar e proclamar a berdá,
que ye esclusibamén amor,
perén sigamos
creyadors de mundos
de polideza e goyo,
de perdón.

Amor e amor de Dios
totpoderoso
ye lo que somos,

corazón de miraglos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar