25 de octubre de 2017

Tu yes a mía cura

Foto: R. Jiménez

Tu yes a mía cura

Tu yes a mía cura,
yes o mío amor
e a mía amiga.

Cuan camino
yes o mío sol,
cuan te miro
os tuyos uellos me guidan
por os paisaches más bonicos.

Muller mía, yes
o mío goyo e a mía musica,
yes a luz d'a mía vida,
sin tu o mío corazón,
amiga,
no tien sol e no tien luna,
sin tu o mío corazón abita
en a nuei más fría
e yo soi o más pobre,
l'airera murmura
muito trista
en as carreras.

Amor, yes tu
a mía cura,
cuan veigo a tuya cara
e a tuya alma puras
perén en yo bi ha un sonriso
y estoi sano,
yes a mía luminaria,
a libertá.

Tu yes as lampas
d'a mía casa
e cuan me tresbato
e no te trobo
me pongo malo
e no bi ha que escureldá,
plora o mío corazón
en a mar de nieu
d'a tristeza.

Pero viene a tuya luz,
amiga, as rayadas
d'a tuya estrela,
e allora ya soi libre,
de nuevo tu me curas
e soi de nuevo a tuya luna,
te columbran os míos uellos
e de nuevo soi amor
e de nuevo soi feliz.

© Chuan Chusé Bielsa

Nota.- O poema Tu yes a mía cura ye una versión en aragonés d'o mío poema en interlingua Tu es mi cura.