18 de febrero de 2018

Eterniza voz

ETERNIZA VOZ

agora ye a ora
de l'Amor

ye a ora
d'o poder verdadero

dentra
en as nuestras endormisquiatas
almas o Misterio

nos esveila
pronunziando
a eternidá

o tiempo
xuto e falso ya remata
e o infinito Tiempo
de l'Amor
ye d'a Luz una plevida

siente
dentro de tu
cómo a Vida
fabla en o Corazón

bi ha un alba
coloriata d'una Voz
que nax en o Silenzio

ya no ye posible amagar
lo que ye e será

as almas con l'Amor
puyan en o viento
d'a verdá

ya no cal asperar

ubre os zielos
e nos n'iremos
a volar

cremón alas e uellos
durante muertos sieglos
en o furno de satán

con mentiras se'n irá
por o camín d'o fuego
qui negó perén l'Amor

ta cutio vivirá
lo unico que esistió:
dende un eterno sol
a Voz d'o Ser creyando

a infinita bondá

porque ye plegato
un inte sin espuendas en a Luz
e una Parola
ye estata pronunziata
en o Corazón

© Chuan Chusé Bielsa