19 de junio de 2010

Poesía en aragonés común 20

Miraglo de l'amor

Mar fonda
do solamén plega o corazón.
Reinos abisals
do solamén o miraglo
fa puyar as almas,
redime y obra
y esborra uambras
en as nueis largas.

Volés como paxaro
dende a tristisma gola
enta o zielo que ye escudo
contra la fura catironada
d'a dolor;
a mentira se desfizo
en fondizos abismos,
en un leito de zenisas vanas,
a o canto de bocas
de volcans que fumeyaban.

Olas y plachas escoscadas a la fin,
una luz clara (un veire d'auguas
dende o zielo) plenó de goyo
os tuyos güellos.
Arribó lo miraglo en os confins,
lo que buscabas,
evidenzia d'albas,
luminoso navilio.
Naufrago estiés
en las islas d'a desasperanza.
Vines
finalmén en ausilio,
amor.

Chuan Chusé Bielsa