4 de febrero de 2013

En o disierto

Cambra de meditazión
Pintura de Chuan Chusé Bielsa (2008)

Paz ye oro

Silenzio en o campo
cuan o sol medita
en o lusco
e chuga con as boiras
e colors de pintaires;
ye un nino e ye un biello
e ye un artista
que marcha danzando
enta o país d'os zielos.

Tot s'atura agora
en un inte rebutito de misterios.
Iste mundo ye un disierto
que mena enta altros puestos
que asperan e brilan
en o nuestro eterno corazón.
Entalto, contemplatibos güellos.

Ye posible en iste buelo
ir bibindo a resta d'una bida
adedicando tot a una orazión,
tenendo sólo a un amor
por compañero,
por aliento a suya alma.

Fa frío en os camins solencos,
corre o zierzo por as planas,
nos clama o lusco, a suya boz
son sayetas con as que o zielo
fabla, colors de paradiso a coro.
Meditazión, aunión.
En o disierto, luminarias,
paz e oro.

Chuan Chusé Bielsa