5 de marzo de 2013

Espelunga

Espelunga perdita

Espelunga perdita
en un país con altros luscos.

Piedras preziosas espirituals
en a casa d'o corazón.

Beyer as auguas de colors, calmas,
sentir cómo alientan olas, meditando.

Estalactitas retallatas
sobre l'orizón purpura u brioleta.

Sin fer cosa, tener-lo tot,
bibir en un palazio de silenzio, contemplando.

Te beigo, alta isla de belleza;
chardins e plachas en o zielo.

¿Por qué nos n'imos d'ista paz?
Somos tot e nos n'imos enta o fuego.

¿Por qué tan luen marchamos
e creyemos en estrelas que son fumo?

Si yo lo foi, no ye iste un buen poema.
Lo dexo en os calaxos de l'agüerro.

O poeta no escribe cosa,
o poeta prene nota de tot ixo que alienta o infinito.

O poeta s'alueña con l'airera e ye un sospiro,
o poeta cal que marche enta l'oblido.

¿Por qué zarrar os puños con zarpadas de miseria
si perén tot ye en as mans, no agafando?

A poesía quiere fer poemas
e escribe con mans buedas de poetas.

Toz somos más grans que toz os unibersos
si podemos bibir como uns eternos ninos.

Qué casa más bonica ye ista espelunga
plena d'ambra e marbre e oro d'altros mundos.

Auguas berdas, luscos calmos,
somos tot cuan bibindo por nusaltros no bibimos.

A poesía escribe con miraglos
e no quiere furtaires, a poesía escribe poesía.

Muller aimata, o corazón mío lo dexo baxo lo tuyo,
os dos chuntos contemplando lo paradiso.

Chuan Chusé Bielsa