8 de marzo de 2013

Paseyo a la tardada

Libro de poemas mullando-se

Paseyo a la tardada por os camins aimatos.
Os roídos d'o mundo no tarten.

Almendreras con flors rosas e blancas
e berdes de trigos que naxen.

E casetas espaldatas
que ta yo son armitas.

O día nublo e un poquet d'aire
en o que biachean chisletas d'augua.

E un libro de poemas en aragonés
en as manos, mullando-se.

Leigo un poema abonico,
cada tres bersos aturo e güello lo paisache.

Dexo que o libro agafe
perfumos de boiras de disiertos.

Chiquetas tacas de gotetas
en as pachinas blancas mueren, naxen.

O paradiso ye un libro en una grisa tarde
d'un poeta que apunta enta lo eterno.

Leigo un zielo e dimpués un altro zielo,
o libro ubierto ta que a plebida lo aime.

Ta que as parolas aragonesas perén canten
como espigas e aires e paxaros sobre o yermo.

Zarro lo libro e l'amago en o corazón
ta que l'amor me fable.

Chuan Chusé Bielsa