8 de septiembre de 2020

FUELLAS-SILENZIOS

Paradiso
Foto de Chuan Chusé Bielsa (2006)

FUELLAS-SILENZIOS

cayen as fuellas
sobre as mías mans

tornan
dende ixe árbol

que aimo
e que adentro vive

pleve amor
dende o firmamento

a tuya musica
se siente e te veigo

aires de l'agüerro
enta primaveras

m'en voi por os yermos
volando sin tristuras

bi ha un azul
feito de zielo

bi ha una luna
que perén ye aimando

que perén aduya
a qui puya entalto

viene a yo
e seré silenzio

brilas con a brilantor
de qui esborra angunias

plantas en os güellos
ixa lumbre tuya

fogaril con toz
alredor d'o fuego

con amoroseos
parolas e purnas

fabla o corazón
con ixa voz pura

yo te doi amor
e en tu tot me siembro

en l'árbol sin tiempo
soi a radiz tuya

dexaparexco
e sé o que seré

e sé o que en tu soi
no calen preguntas

güellada
profunda

en o chardín tuyo
o sol acucuta

© Chuan Chusé Bielsa