27 de septiembre de 2020

PATRIA CONTEMPLATA

PATRIA CONTEMPLATA

A la fin
con goyo piensas
que dexés as patrias falsas

e ya solo devantas
os güellos enta o zielo,
ixe eterno que s'ubre
dende nusatros mesmos.

A nuestra patria
ye una patria de paxaros,

iste cuerpo dexamos abaxo,
iste marueño,
ista arca fexuda en casa esboldregata,

e nos n'imos tan luen
e tan zerqueta,

enta las altarias
e as fonduras
d'una divina aunión,

nadando u volando
en mars zelestes.

No bi ha buegas ta l'alma,
toz os universos
son a tuya cheografía,
puedes eslechir a tuya galacsia
de poesía,

soniar e viachar
en compañía de l'aimada
enta planetas que alufrés
dende os disiertos,

entre sols que nunca la pobreta
zienzia d'os ombres
columbró,

enta cosmos d'amor
que nunca os saputos pensón
que podesen esistir.

A la fin d'a vida
lo perdiemos tot aquí,
tot,
menos o esprito,

ya sin gabias,
ya sin falsedaz
tot podemos agafar,
toz os zielos son ubiertos.

Prene alas d'aus d'os altos,
tu que amorosiés as suyas cantas
en a libertá d'os campos,
tu que te ganés o suyo amor,

vuela con ellas enta azuls
de ninezas infinitamén goyosas,
prene alas
que no seigan d'iste mundo tan baxo,
prene alas feitas d'orazions,
devanta-te, marcha
enta la radiz mesma d'a esistenzia,
oblida-te de tanta patria terrena
bofa e miseriosa,

vuela e vuela, plega
en o paradiso que perén deseyés
dentro de tu, ixe que güellés
cada día que abités en o regno d'a tristeza,
ixe que cantés sin aturar,
por o que caminés a cada inte
anque nunca i vivises,
ixe que pintés con güellos d'inozenzia
e que se desveila como unica realidá:

patria de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa