1 de marzo de 2021

AIMAR PERÉN

Aimar e aimar
Foto: Chuan Chusé Bielsa

AIMAR E AIMAR

iste ye
o treballo nuestro

aimar
dexar-nos levar

en a barca d'o corazón

aimar e aimar
dica que o timón
lo prenga tot o zielo

e no importará guaire
si por aimar
lo perdiés tot en os suenios

si vagabundo a la fin
quedés por os camins

ista vida en un inte como un filo
se'n va

pero agora
agora cal aimar
e que iste amor más gran seiga
que universos e que mars

e nunca no pensar
en o que atros dizirán
cuan iste amor vantemos
como bandera e parexca folía

aimar ye por aimar
perder
ganar a vida

aimar e aimar
e si s'afogón as naus en a batalla
con tu ye Dios e o que sembrés
aimando cada día

caldrá marchar
cuan dende alto nos digan

sisquiera allora sienta
en iste peito a mar aimando
e tanto amor bi aiga
que seiga tot divina melodía

que abaxo quede o mundo
e entalto marche o esprito
e l'au de l'alegría

que vuele e seiga nino
poeta en as altarias

en l'aire en compañía
de l'Aimada

© Chuan Chusé Bielsa