21 de marzo de 2021

autos autos autos

autos autos autos

autos autos autos
e cansera d'ista funda frior
que sofla en as ziudaz

autos autos autos
e cansera de bochar-se
e nantar ta cosa

cansera de viachar
tan luen d'uno mesmo

yo querese sembrar-me
en un sulco oblidato d'os campos
con o sol amorosiando
lo mío cuerpo

en a casa d'os disiertos
querese vivir

cuan o sol se metese royo u rosa
ir aclucando los güellos
contemplar fito-fito lo misterio
como gata asentata
en un viello coxín

no se siente que lo oculto

o mío luxo ye un lusco
sin deseyos

o mío luxo
ye o silenzio d'os yermos

a jotica de bel paxaro

a vegadas
m'acuesto baxo un pino solitario
que m'amuestra con a bisa
o que me cal

pero qué estranio
e qué angunioso tot
cuan viachamos masiau luen
e tastamos un mundo pantasmal

rade a soledá
por carreras sin mons
en sin varellas que meditan

sin camins amariellos

autos autos autos
por toz os puestos
e camins color zenisa
aspros como rebuñosos fierros
            marchaz luen

avientan d'ixos puestos
a empentons de tristura
a viellos e poetas

qué grans distanzias bi ha
entre os mundos d'ixas priesas
e os disiertos

vivir en una bondá
as añadas que Dios quiera

sentir o sol e a poesía
en o país d'ixa paz

doncas nos seiga permesa
una atra ideya de progreso

amorosiando a natura
            en os campos vivir
            en libertá

© Chuan Chusé Bielsa