28 de enero de 2023

QUERERBA UN PAISACHE

Caseta, margalidas, ababols
Foto: Chuan Chusé Bielsa

QUERERBA UN PAISACHE

quererba un paisache:
silenzios que fablen

cuan yera mesache
aimaba os camins,
trobaba en os mases
parez escachatas:
casa en tota calma
do poder vivir

trobaba en os altos
disiertos salvaches
tot ta ser feliz
(tot yo con l'aimada),
bebeba uno l'augua
que o zielo le dase

ai!, si me guidasen
(e ya en a viellera)
en altas gambadas
l'azul e l'airera,
dexar as canseras
ta cutio oblidatas,
si me despertases,
ánchel qu'en yo veilas,
nino tuyo serba,
goyoso volarba
do a tu te cuacase,
puyarba, puyarba
con tu t'alta sierra
do bien aima l'aire

si solo danzase
con as tuyas alas,
a puerto sagrato
perén yo plegarba,
e nunca las malas
punchas yo tastarba

ai!, si me güellases,
no veyerbas güellos
que ya nunca fablan,
ni labios que ploran,
anque sin glarimas,
nunca no sentirbas
bien tristas parolas,
ni veyerbas días
do a o no-res s'adora
e que son a imachen
d'a malinconía,
sin d'altas auroras

quererba un paisache:
silenzios que oran

© Chuan Chusé Bielsa