3 de marzo de 2023

UNA ATRA CHOVENTÚ

UNA ATRA CHOVENTÚ

ye de nuei e agora
cal capuzar-se

en o leito en istos
días de marzo primerencos

tan fredos
tan contemplativos

ya emos leyito
e alimentato l'alma

ya emos caminato
por camins sin dengún

ya emos tornato a casa
con as mans chelatas

a calentor d'a estufa de leña
parexeba bel miraglo

os pais viellos e yo
también viello arrechuntatos

zaguers días de l'ibierno
e asperanzas d'ixa primavera

que sapemos que s'amaga
muito adentro en o sin-tiempo

ye de nuei
e asperamos en bel leito

encara
despertar en una atra Choventú

© Chuan Chusé Bielsa