11 de diciembre de 2009

Aminatu Haidar: te queremos viva

Aminatu Haidar

Aminatu Haidar

Aminatu, eroína d'o nuestro corazón,
Aminatu, muller fuerte, valién,
muller plena de paz.
Tu yes a voz d'o Saara
Oczidental sofrién.
Aminatu, tu yes a reina
d'a dignidà
sobre toz os reis
inmisericordes d'a Tierra.

Oro a Chesús,
Oro a Allah,
ta que no te'n vaigas,
ta que no nos dexes popiellos
d'amor y valentor
en iste mundo, en ista España
que traizionó a o tuyo pueblo,
que l'albandonó a la suya suerte
en a soledà más gran.
Perdón, Aminatu,
pero no te'n vaigas luen,
queremos sofrir con tu,
compartir o tuyo camín,
a endrezera d'o tuyo pueblo
enta la libertà,
queremos sentir a tuya voz,
veyer os tuyos uellos,
reseguir as tuyas mans,
compartir a polideza d'o tuyo corazón.

Aminatu, te queremos viva
y viva solamén.
Queremos veyer-te ritornar
ta la tuya casa en El Aaiún,
con os fillos tuyos,
porque tamién tu tiens a tuya casa
y o tuyo país; o tuyo país
torturato, umillato,
martiriziato, oblidato,
o tuyo país entre os pobres d'a Tierra,
o tuyo granizo país d'a dignidà,
aimada Aminatu,
o tuyo chardín d'Allah.

Aminatu, eroína d'o nuestro corazón,
no nos dexes, no te'n vaigas,
no renunzees nunca a la vida,
no alimentes o fosco goyo
d'aquels que deseyan veyer-te muerta
ta cutio,
d'aquels que deseyan veyer os tuyos suenios
amortatos, como zenisas grisas,
d'aquels que obran y fan a suya vía
sin a misericordia d'Allah,
sin a luminaria d'Allah,
d'aquels que te torturoron sin de piedà,
d'aquels que te fizon marchar d'a tuya casa.
Aminatu, no te'n vaigas luen,
a tuya vida forma parti ya tamién
d'a nuestra dignidà.

Aminatu, muller fuerte, muller valién,
alma d'o disierto libre, d'o Saara
Oczidental sofrién,
torna, torna,
te queremos viva y viva solamén.
Tu yes a reina d'a paz
sobre toz os reis inmisericordes
d'a Tierra.
Tu yes airera amorosa, frescor,
bondà y compasión d'Allah.
Aminatu, muller y mai y saaraui,
a o tuyo pueblo li cal a tuya voz,
a nusatros nos cal o tuyo exemplo en pie,
te queremos viva, viva solamén,
Aminatu, reina d'a Libertà.

Chuan Chusé Bielsa