19 de diciembre de 2015

O corazón d'a inozenzia

Güellos sonrisando
Foto: R.J.N.

O corazón d'a inozenzia

Amor, sigue
o camín d'o corazón.

Si o corazón t'amuestra
una endrezera, sigue-la.

O corazón perén te fabla
con parolas d'amor.

Si o corazón te diz
que os tuyos pasos marchan enta penas

fe-li caso, ascuita
la suya boz.

Amor, as cosas más bonicas
son os tresoros d'a inozenzia.

Amor, que no arrechunte
más tristuras a tuya alma,

no arreplegues más feridas
que tal begada no sanarán nunca.

Si güellas
con os güellos de l'amor,

si l'alma imples
con ixo que aima o corazón

serás libre e o peito
será paxaro enta un alba

en a isla infinita d'o paradiso,
¡ó sagrata luminaria!,

tu no faigas cosa,
sólo sigue o camín d'o corazón,

lo que el te diga será prou
ta escoscar a cambra

que t'ofrexió a Bida.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar