1 de diciembre de 2015

Espullato agüerro

Sonriso
Foto: R.J.N.

Espullato agüerro

Un poema
ta dizir

t'aimo.

Lo dexo
en o tuyo corazón.

En o silenzio
bi ha un árbol de luz

e astí os güellos contemplan
iste río d'agüerro,

istas fuellas
que suenian con atros zielos.

Un poema
ta dizir

te quiero,

ye un pobre regalo:
te doi lo que soi dentro

cuan a boira d'os suenios
ha marchato,

cuan soi cosa
e tot en tu;

a primabera naxe agora,
flors de luz

ban esbeilando
lo güello d'o corazón,

e tot ora.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar