11 de enero de 2016

Flors en o zielo

Suenio d'o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Flors en o zielo

bi ha almendreras
en a mía alma
con colors de paradiso

ixas son las que yo aimo

no quiero beyer ya más
chelatas flors
en mundos falsos

tantas friors amortoron
tantas primaberas
e beranos

agora cuan beigo
flors de zielo sobre a tierra
en o peito las alzo

ta que perén den fruito
aquí dentro
en un ortal sagrato

e ya sin aturar aguaito
ixe miraglo
d'a cullita eterna

agora marcho
por a bida como si tot
ya ese marchato

e amors e simiens planto
a l'emparo d'una estrela
que no mata cremando

do en os campos
tampó chela

t'aimo
muller mía que bibes
en os altos
unibersos d'a belleza

enta ixe chardín tuyo
a canta mía debanto

perén seguindo a endrezera
que siñala o tuyo paso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar