8 de enero de 2017

Tuyos son os míos uellos

Uellos d'amor
Foto: Raquel J. N.

Tuyos son os míos uellos

Deixaz-me
un trocet de cielo
inocent, a calma
d'a color sin nombre,
a luminaria
d'a nineza mía.

A mirada fita
en a libertà;
ya no voi mirando
una altra cosa.

Me cansé ya
de trobar
tanta tristura,
me tresbatié
en chelata luna.

Deixaz-me en a casa
d'o mío corazón,
ya pensé demás,
de solución
no en trobé denguna,
a mía mirada
se perdió en distancias;
que agora, pura,
renaixca
aguaitando uns uellos...

Deixo que l'amor
torne en a mía casa,
me perdono
e o chuego abandono
de buscar sin causa.

En tu tot lo tiengo,
aimata,
que enta tu me'n vaiga
en viento d'o esprito, en goyo
paixaros en l'alba
oran e dan gracias,
eternizo día
con tu se devanta.

Acullo a mirada tuya
e tot brila
en a mía alma,
e ya no bi ha tristuras,
tot ye luz d'amor e sin angunias
exteriors, a vida
veigo retrobata.

Tota paz alzamos,
corazón,
e ya no nos enganyan
mirallos luenyanos
defuera de l'uno.

Busco
y en l'inte trobo amor,
se tornan as miradas
oracions: tuyos
son os míos uellos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar