23 de junio de 2018

Zentro d'o corazón

ZENTRO D'O CORAZÓN

Estoi aquí, en o mesmo puesto
do amanexié
un romantico amor.

Como agora, empizipiaba
o verano, e adentro
musicas se bandiaban.

Estoi aquí,
e parex que un luengo tiempo
tien a durata d'una canta.

Cuan de verdá s'aima
viachamos con un viento
enta nusaltros mesmos.

Amar cal solamén
ta que se'n vaigan
fríos d'agüerro u d'ibierno.

E nos n'imos por a vida
como un paxaro por os zielos,
e no bi ha sulero.

Me trobo aquí de nuevo,
en o mesmo universo,
escribindo también versos.

O sol crema como allora,
anque agora, solenco,
aimo e quiero

ixa rosa
que nunca no s'amorta
con o tiempo.

Ya conoxié o misterio
de l'amor:
dar tot lo que tenemos.

A la fin pleguemos
en o mesmo zentro
d'o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa