4 de diciembre de 2020

CHESÚS A LA TARDADA

Paxaros en os lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

CHESÚS A LA TARDADA

remató lo maitino
e o meyodía

remata la tardada

o lusco s'endevina
defuera e dentro de nusatros

dezaga quedón años
que volón como paxaros

muito treballemos
por creyar amistanzas
en o tiempo

pero agora s'amorta la tardada
e as suyas colors que parexeban d'oro

a bonico
lo sol baxa ta os pueyos

luen remane o nino
aquel que estiemos

e tot s'ha feito viello

muito treballemos
sin fer o que caleba

güellamos o tresoro
as mans tan vuedas

chesús
amigo santo

si tu m'agafas
nos n'imos por camins
sin más engaños

ta tu totas as oras
ta tu l'amor
perén entalto

malfurrié fol
tiempo sagrato

pero encara en remane
una miquina
ta fer o que te cuaque

zaguer tresoro
luzes ultimas
d'a mía tarde

aimar-te aimar-te

ta tu as pensadas mías
ta tu as parolas mías

que tot sane
(o tuyo amor por medizina)

goyosos nos n'imos cuan arriba
l'aire más sereno
e tot ya va callando

o silenzio
reza a o pai en mons sagratos

gran miraglo
tornar nuevo lo viello

agora tot ya ye tan fázil
güellar os tuyos güellos

vivir enamorato
beber o tuyo lusco
minchar d'ixe pan tuyo

volar (espritos puros)
entalto entalto

© Chuan Chusé Bielsa