12 de diciembre de 2021

BESAR A TIERRA DE PIAGORDO

Recuerdo d'o paradiso
Foto: Chuan Chusé Bielsa

BESAR A TIERRA DE PIAGORDO

A la tardada, cuan
ya o sol ye canso,
querer besar ista tierra
de Piagordo.

Ye pasato muito tiempo,
a nineza, l'adoleszenzia,
ye pasata la choventú, o tiempo
se'n ye ito escapato.
En queda un amor muito gran.
Pienso en mis pais: son estatos
muito buenos. Pienso en istos paisaches:
son estatos muito buenos.

Agora tiengo deseyos
de besar.
Besar tot o que he aimato.
achenullar-me e besar istos marabillosos
camins que m'han feito feliz:
istos mons que veigo, iste sagrato
cabezo de Piagordo, besar as caseticas
que besan as plachas d'os disiertos.
Quiero besar a toz os sers
que iluminón a mía vida.

Ye pasato lo tiempo, sí, e apreziamos
tot o que veyemos como eternizo oro,
Feba añadas que no plorábanos, muitas
d'añadas. Nos ébanos feito muito duros
e parexeba que ya ébanos dexato
o mundo d'as glarimas.

Pero agora uno quererba plorar, quiere
plorar, as glarimas preban de salir,
en o estomaco pena una tristura, uno
quererba besar e besar
cada retallo d'o que veyen os güellos
como si fuese belún a qui aimamos de veras
e podese ir-se-ne ta cutio
maitín de maitins.

Aguaito istos paisaches
de Piagordo, ista tierra que aimo
dica o infinito (e no ye ista agora
trillata metafora), quiero
besar e besar tantos remeros
que acucutan en os zielos
d'istos yermos, besar
a ixos que m'aimón
e a os que aimé
en iste paradiso.

© Chuan Chusé Bielsa