25 de noviembre de 2022

SI PERÉN FUESE VERANO

SI PERÉN FUESE VERANO

si perén fuese verano
vivirba yo en os yermos

musica d'o viento
e sol allá en os altos

si perén fuese verano
abitarba yo en silenzio

bien rezarba e ixe estarba
solamén o mío treballo

e quedarba o mundo lexos
si perén fuese verano

serban amigos paxaros
e os ripazos serban leitos

si perén fuese verano
cosa nunca me mancarba

tota aspra-xuta tierra
serba la mía ampla casa

si perén fuese verano
luz e yerbas yo mincharba

zaga tronadas beberba
amorrando-me en charqueras

si perén fuese verano
libros d'o zielo leyerba

e güellarba entalto-entalto
si perén fuese verano

e dondiarba por os planos
e por sasos e varellas

caminarba enta montañas
que s'amuestran azulencas

si perén fuese verano
pocos fredos bi aberba

en a vida yo vivirba
allá en tucas de nineza

lexos d'ixo que en o mundo
tornó a vida boiralenca

e tan muerta e trista-trista
que perdié tota alegría

si perén fuese verano
yo vivirba la mía vida

e abitando en alta armita
d'ixe vientre yo naxerba

e morirban as tristezas
en os altars d'o silenzio

solo ixo ya calerba

© Chuan Chusé Bielsa