4 de junio de 2024

MINISTERIOS

MINISTERIOS

Bel ministerio d'o silencio
con siede en a varella,
do canta sin deseyo
bel paixaro,
e cuasi ni se siente.

Oración fácil
de fer:
asentar-se en a silleta tanemientres
afuera suenan plevias.

Yo querese que ixe mont
que tanto aimo
remanese inútil e ta cosa
no servise, ni ta i meter
molins, panels;
indiferent ta tot
o que no seigan altarias.

Ministra d'o susiego:
sargantana
aimando a o sol en o ripazo.
Ministras d'o sin-tiempo:
oliveras amigas de poetas,
albandonatas, e mesmo
más reverenciatas
si ya secas;
jarmientos d'un vinyero
ya oblidato, secretarios.

Ministerio de paisaches
ta o miraglo que más aimo:
camins do paseyemos
de chiquez, sagratos,
e planas do l'airera va de goyo
bailotiando,
sasos que o sol besa,
disiertos que s'ubren como biblias,
con vieros que s'adentran enta islas de secretos.

Ministerio d'as parolas ya más viellas,
que s'aprendan en escuelas
como ritmos
e tresoros de sabieza,
esdevenidero
ta qui tienga alma de nino.

E uellar enta o misterio:
ministerio d'altos cielos,
aturar en o infinito,
agafar bel inte eterno
ta meditar e fer,
fluindo, o que cal que seiga feito.

Ministerio d'a luz
e d'auguas claras, azuls
ya sin más tacas,
ministerio de luscos
e de nueits (suenios calmos),
ministerio d'o descanso,
ya sin priesas, contemplando,
ministerio d'altas albas.

Ministerio d'afers d'a compasión,
ministerio ta o remate ya d'as guerras,
ministerio t'árbols
e t'animals e plantas,
ministerio d'o treballo
susegato, emplindo vocacions,
ministerio d'a tierra
e fruitos sanos,
ministerio de libros e cultura,
ministerio ta poetas.

Ministerio d'a inocencia:
corazón.

Ta qui isto leiga e quiera.

Presidencia de l'Amor.

© Chuan Chusé Bielsa