10 de abril de 2013

Caseta escachata

Caseta a la tardada
Foto: Chuan Ch. Bielsa (2008)

Caseta escachata

Biellos os dos, caseta escachata,
           sólo tu e yo
charrando, aimando en ista fabla.

O disierto en o zielo, o paradiso
           allá en alto;
tot un mundo antigo se'n ye ito.

Parolas nuestras a la tardada,
           solos tu e yo,
o sol sondormito, l'airera que canta.

Tu yes a casa d'os poemas míos,
           l'alma d'os agüelos.
Caseta escachata, aquí ya fa frío.

¿Recuerdas, sientes en l'aire charradas
           de chens que nos quison?
Ya ye tardi, caldrá marchar, o sol ya s'amaga.

Chuan Chusé Bielsa