28 de abril de 2013

Dondiando por os suenios

PERÉN LIBRES

Aimata, tiengo as claus d'a tuya casa
en as manos, pero lo corazón emboirato.

Como a muller de Lot, soi estato estatua
de sal, tanto tiempo chirato enta lo falso.

Güe plebe o mundo; a plebia está plorando
en as carreras. Bi ha un suenio paseyando

a o canto d'a dentrata d'un palazio,
o disierto ye un chardín soniato

a la tardada, belún ba caminando acompañato
por musica de gotas, o mundo albandonato.

Ye un suenio buscando a salida d'un mirallo;
as claus perén en a zarralla, asperando.

A plebia, musiquiando, nos ba clamando:
aimato, si tornas, serás amor e labios.

¡Cómo fabla la plebia cuan o día ya remata!
¡Qué goyo tornar á casa a la fin, ta descansar-nos!

Aimata, ¿beyes en yo lo falso sol que ya s'apaga?
¿Beyes as tronadas, o corazón pleno de bardo?

Aimata, tu yes yo _chiran as claus en a zarralla_,
que o suenio remate e me retrobe dentrando

por os tuyos güellos enta la tuya luminaria:
perén libres, chuntos, espullatos.

Yéranos uno, aimata, e me tresbatié dondiando
por os suenios; güe dormiré en a tuya casa.

Chuan Chusé Bielsa