27 de abril de 2013

Contemplazión

Güellando entalto

Güe aguaito un mundo
sin dolors.

Podez clamar-me un soniador
que bibe en a poesía.

Güe aguaito lo paradiso, güe
e no maitín, e dixo tot altro paisache.

Sé que iste mundo no ye o mío,
que cosa no bale.

E si bale cualcosa ye que un filo
con o zielo l'aune.

Güe ta yo no esiste a materia que no ora,
e si esiste no la güello, la desprezio.

Poesía ye catar sólo enta la gloria
d'ixo que ye eterno,

d'ixo que nunca no naxió e que perén
bibe, d'ixo que cosa no sape d'os infiernos.

Ista tierra ye un infierno, yo asinas lo beigo,
as dolors amuestran como fuegos.

Güe cato enta tot lo que ye altero
e güello unas altras tierras allá lexos,

muito, muito lexos, allá
do s'han esborrato los recuerdos.

Güe güello entalto, entalto, entalto,
sólo entalto con istos güellos nuebos.

E d'ixa biella Tierra que no ye sino dolor
que sólo quede un camín puyando

enta altos zielos, e que as zenisas suyas
bolando marchen enta o país

do tot queda xublidato, como un malsuenio
que en despertar remata e ya no remeramos

e queda muerto sin recordar ta siempre.
S'ubre alegre agora l'alba,

son animals e ombres agora almas
que han retrobato a fuen común d'a poesía,

e con güellos en paz, calma luminaria,
aguaitan en silenzio a berdadera bida.

Chuan Chusé Bielsa