28 de septiembre de 2017

Amor por Catalunya

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Amor por Catalunya

Catalunya, agora
t'inviamos
dende o zentro d'o nuestro corazón
cargamentos d'amor,
barcos de cariños,
libros e rosas e parolas
que te proclaman libre.

Catalunya, en ista ora
t'inviamos
tot ixo que nos dies
e que tu yes: una abrazada inmensa,
fraternidá, respeto.

Catalunya, agora
con tu s'achunta l'alma nuestra
como un unico pueblo
y en as tuyas plazas e carreras
nos trobarás esfendendo
los tuyos dreitos e o tuyo destín libre
con as armas invenzibles
d'a paz e d'a chustizia.

Catalunya, agora
que dende a patria más terrible
quieren esclafar a tuya dignidá
e buscan que t'achenulles
debán de l'odio más furo,
nusaltros t'inviamos
tot l'amor que alzamos en o mundo
e a solidaridá más gran.

Catalunya, perén dezide
o camín tuyo.
A la muller aimata
si se l'aima de verdá
e se la quiere conservar
cal dexar-la perén libre
e se la trata siempre
con amorosidá
e con total respeto.

Catalunya, dende iste
Aragón muerto
yo t'invío
airezicos de floretas salvaches
d'istos campos oblidatos,
en l'airera o mío esprito
con tu quiere volar
como un paxaro engabiato
que quiere libertá.

E que Dios
te bendiga perén,
Catalunya,
a tu que yes en a tierra
la patria más bonica.

© Chuan Chusé Bielsa