25 de diciembre de 2020

BI HA UN ALBA EN A TUYA GÜELLADA

Colors d'a primavera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

EN AIMAR

bi ha un alba en a tuya güellada
o día amanexe
cuan ubres os tuyos güellos

tot se devanta con a tuya luz

redimes anguniosos tiempos
con a tuya polideza

prengo d'a tuya cara
la inozenzia

amor
me'n voi con tu

en o tuyo camín
ya i soi en casa

tiens colors zelestes
pintas paisaches alegres

digo adiós a mundos
secallosamén
mezquinos

en a radiz chenerosa d'a vida
m'acubillo
ta crexer en plenitú

en aimar
o zielo tien l'azul
d'o tuyo goyo

as bisas
son fiestetas de terneza

danzan boiras

a plevida
va besando con gotetas

amoroseos s'esbarizan
sobre rostros u flors

dende iste
melico
naxe a paz

en ixa mar
somos uno
desaparexen os mundos
d'a soledá

cantarán fuens
e zaicas nuevas
con brilos d'o sol e d'as estrelas

crexerán sagratos árbols
e flors d'o corazón
en o que yeran sasos
yermos

vivirá
la nuestra güellada en ista tierra
en iste zielo

amor

© Chuan Chusé Bielsa