27 de diciembre de 2020

DIZIR FALSA

Asperanza
Foto: Chuan Chusé Bielsa

DIZIR FALSA

Dizir
falsa
ta viachar muito luen,
dillá d'as estrelas.

Dizir
almendrera
ta rebutir-nos de belleza,
beber flors blancas
en un veire azul.

Dizir
fogaril,
sentir-nos arredolatos
d'amor e luz.

Dizir
cantés, bailés, roquetas,
ta recordar a la mía yaya
fablando a fabla
d'ista tierra.

Dizir
varella
e tener sapia a saso e olivas,
allá con mi pai replegando-las.

Dizir
dorondón
en o maitino,
as oliveras umedencas,
buscar
enzendallo en a pinada,
fer una chera, calentar-nos.

Dizir
as parolas d'a nineza
ta escalfar-nos
ya a la tardada d'ista vida.

Cuan seigamos cansos
pensar en caloretas
que nos dion os que nos quison.

Dizir
melico,
dizir
rechito,
dizir
envero,
primavera, plevida,
fuellas verdas.

Dizir
vos aimo e vos quiero.

Cualque día l'amor
crebará o chelo
d'o imposible,
arredol
d'un fogaril en alto
nos arrechuntaremos,
fablará de nuevo
lo corazón.

Dizir
Chesús,
inozenzia,
Dios bueno e eterno,
dizir esprito.

Dizir naxenzia,
nino,

cuan solo calga zielo.

© Chuan Chusé Bielsa