6 de diciembre de 2020

SOLIDA LUZ

SOLIDA LUZ

ha pasato lo tiempo

como si tenese alas
como si ese volato

m'adormié
e agora despierto

por as finestras
güello

carreras disiertas

chisletas de plevida
que ya zesa

fuellas cayitas
e mullatas
en o terrau

siento l'airera

ye una fin
e un empezipio

te veigo
amor

se desfán
suenios perditos

m'aguaitas

tuyos son os güellos míos

amor
yes a radiz
e encara yes aquí
cuan s'amortan os días

van marchando miraches
e remane o sonriso d'a vida

con sols de güelladas
revilcan
carreras
terrau
fuellas muertas

no bi ha paisaches
feitos de boiradas

yes
amor
solida luz

yes a unica alfaya

a tuya voz
en o silenzio
ye paz que perdura

ye musica funda

tu yes
l'abrazada

© Chuan Chusé Bielsa