6 de agosto de 2021

REBONICA, poema d'o libro inedito "Inozenzia"

REBONICA

O tuyo nombre ye bonico:
musica con alas
que danza
en l'azul altar d'o zielo.

Lo pronunzio
e s'imple l'alma
de bellezas.

A tuya cara ye bonica.
La güello
e naxe en yo un sonriso,
se'n van días
de tristezas.

A tuya vida ye bonica,
e no en paras cuenta,
ye amorosa plevida
sobre tanta sequera
en os disiertos.

Tu no en paras cuenta
pero iste mundo ye polito
porque bi esisten
sers como tu.

Contemplo los tuyos güellos
e son bonicos: claros ríos
en altarias.
Se capuza o día mío
en as fuens tuyas
e dexa de ser griso,
prene a color d'a infanzia
e camino de nuevo en paradisos.

O nuestro amor ye bonico,
ye un nino que chuga
sin tiempo ni deseyos
en falsas d'o zielo
que un dios inozén ilumina.

Os míos güellos son más politos,
ye más noble a mía vida,
aguaito lo eterno,
me torno poeta
cuan yes bien zerqueta.

Yes bonica e rebonica
e no en paras cuenta.

Cuan tu no bi yes
a mía alma está trista
e i cayen silenziosas
bolismas de glarimas.
E yo no ploro,
ye l'amor qui plora,
se torna nieu
en a nuei fría.

Pero retornas, rebonica,
con amor á casa mía
e en un inte ya debuxas
con a tuya luminaria
en os labios l'alegría,
o que perén o corazón
busca por a vida.

© Chuan Chusé Bielsa