30 de enero de 2014

Que nos leiga l'airera

Fada roya
Pintura a l'olio de Chuan Chusé Bielsa

Que nos leiga l'airera

Escribir como fa l'aire
sobre l'augua
cuan la besa e la contempla
como a una diosa eterna,
e dimpués que nos leiga
o Silenzio.

Escribir en bella lengua
que dengún no azepta,
seyer paxaro en libertá
que musiquea, soniando,
cantas en o lusco. Tot calmo,
cosa no se i siente. Que nos leiga
allora o mas royo u brioleta,
escachato.

Escribir en a lengua
que fabla o zierzo
en os días solitarios
sobre sasos, barellas,
pueyos, planas, sardas...,
tot ye alabez encheberdito e buedo,
os árbols friolencos se bandean
a la tardada. Fuego
en casetas e capannas.

Escribir como si uno
estase ya muerto e no bibise
ya sobre o paisache femenino
que tanto aimó. Agora,
libres biacheando con o sol,
muertos e renaxitos,
felizes imos bibindo sin más priesa.
Escribir cuan o tiempo
e nusaltros aquí tot lo perdiemos,
a casa e os campos, o cuerpo e a pelleta:
tot se'n fue con Dios como una fuella
en as manos de l'agüerro. Que nos leiga
o nino que estiemos, que encara
nos recuerda e ya no recordamos.

Escribir por bel amor,
escribir sin asperar cosa,
seyer leyito por as fadas
u por espritos enamoratos
que buelan sobre os yermos
besando mons azuls e camins-labios,
dando lo no-tiempo a las estrelas
que perén amanexen
sobre a soledá. Que nos leigan
as nueis iluminatas por miraglos.

Escribir de tal forma
que fazilmén nos leigan
ortals muertos, oliberas
plenizas de sabieza, meditando,
basas con colors berdas de nineza,
sulcos antigos que amorosió lo yayo
e que agora son crepazas e recuerdos,
que nos leigan almendreras blancas
u espullatas, que nos leigan flors
coloriatas en a rama u amarillencas
cuentra la tierra, prestas a ir dexando
ista bida e marchar bolando enta os zielos.
Que nos leigan boiras rosas que s'amortan
ya en naxer, que nos leigan plebidas
mullando a nuestra bida con glarimas,
que nos leigan os muertos que biben
en os más bibos paradisos
e que encara bisitan como aus que emigran
a pobra tierra d'o suyo antigo suenio.

Que nos leiga o Silenzio
que aliente cuan Silenzio sigamos,
que nos leiga una bonica
muller ideyalizata, soniata
e aimata como a más preziosa isla,
a muller sublime que bibe e bibiba
sobre as altarias, nunca macata
por l'aspro biache d'os días.
Que nos leiga o disierto que aimemos,
que nos leigan os libros que leyiemos
con o corazón e que ya son zenisa.

Escribir no deseyando cosa,
escribir en una lengua
defuera d'iste mundo,
con grafías antigas
que dengún ya no emplega,
escribir dexando que l'aire
bienga e guide a mano nuestra,
aladrando tota la tierra muerta
d'a desasperanza, que bienga,
que bienga l'airera e nos leiga
e nos arroziegue como fuellas
enta os mundos más inútils
e bonicos, ó mundos sin deseyos,
plenizos de libertá, tierra
ta siempre elebata ent'altos zielos
por a diosa d'a bondá e d'a belleza,
dibino regno d'a poesía.

Chuan Chusé Bielsa