26 de febrero de 2017

Entre as radizes e o infinito (viello poema)

Camins enta o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Entre as radizes e o infinito

Son dos as estrelas
que guidan o mío camín.
Bi ha la estrela soterrata,
umilde, arredolata
de radizes u de sangre.
Como simién u corazón.
Son as parolas aragonesas
que perén van con yo,
que pronunzión aquellos
con qui vivo
en a mía alma de contino,
sers d'amor.

Parolas aragonesas
en o camín enta l'oblido...
Parolas-radizes, estrelas d'a tierra,
parolas viellas, despreziatas,
afogatas en o vuedo y en lo escuro,
en abisals silenzios.
Beluns diziban que no yeran politas.
Ta yo no bi ha parolas más bonicas
en os inlumerables mundos.

¿A segunda estrela que aimo?
L'alta luminaria d'o infinito,
a bondà que reside
en o Misterio.

Estoi enamorato
de lo infinitamén gran
e lo infinitamén umilde.
Enamorato de lo unico que existe:
amor e amor eterno.

Enamorato de dos zielos,
son dos as estrelas
que me guidan e m'asisten.
Ye ista vida
un viache entre universos
e cadaguno esliche
ta orientar-se os suyos astros.

Allá en os altos
regnos libres,
¡cuántas estrelas de compasión,
polidismas, iluminando uellos
con amors!

Chuan Chusé Bielsa Alquézar