2 de marzo de 2017

Mami

Foto de Raquel Jiménez Núñez

Mami

Estoi aquí
arredolata de luzetas
baixatas d'o zielo.

Saltan, arriguen, cantan,
corren, fablan
en a lengua de l'amor
e l'asperanza,
brilan por o Dios
que les dio a vida.

Son estrelas rebutitas
de goyo e luminarias.

Son os míos tresoros, iluminan
a mía vida cada día
con a parola más tierna:

mami, mami, mami...

Son ixas estrelas
os míos ninos
e a mía nina:
dos reis e una reina.

Veyendo a suya alegría
soi feliz.

Estoi aquí,
e cuan me miran
van dizindo:

mami, mami, mami...

Yo les doi
a mía vida.

Nuei e día
rezo a Dios ta que bendiga
las mías estrelas:

Racheli, Francisco, Francis.

Son as mías bendizions,
m'iluminan
con amor.

Raquel Jiménez Núñez
Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa