28 de mayo de 2017

Mai d'amor

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Mai d'amor

En l'amor,
as mais son
os mons más altos
d'a Tierra.
O suyo amor
besa o zielo.

En l'amor,
as mais son
como a primavera.
En ellas
renaixe tot de nuevo.

En l'amor, as mais
forman o más bueno
d'entre toz os árbols,
ixe que ye santo
e da un fruito eterno.

A mai ye a vida,
a ella o buen dios
le dio o suyo amor,
e d'amoroseos
ella lo imple tot.
E ofreixe una mai,
de baldes,
abrazos e besos,
desveilos, treballos,
tot lo fa una mai
por veyer a os fillos
medrando e contentos.

Tan plenas as mais
son d'amor d'os zielos
que por un sonriso
en labios de fillos e nietos,
por veyer-los
marchar
por o buen camín,
regalan
tot ixo que alzan
en l'arca d'o peito,
vida e corazón.

Cosa no valdría
iste mundo nuestro
sin ixos diners
que claman amors.
E d'ixos tresoros d'adentro
en son bien plenizas
as mais,
en as suyas almas
oro deixó dios,
de seguida nuestro
ye lo que les dio
e ta ellas
cosa no se'n guardan,
por ixo en os zielos
son as más aimatas,
e cuan reziben
bel amoroseo,
e cuan un poquet,
a vegatas, les pagan
con a unica moneda que ellas
conoixen e gastan
dan a dios as grazias
con o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa