5 de junio de 2017

Inozén pregaria

Foto: Chuan Chusé Bielsa

En o chardín d'os besos

Será e ye Amor
a mía unica luminaria,
a mía eterna amiga.

No seguiré o bayo
d'a visión trista
d'uns uellos
feitos sólo de carne.

Que yo sólo alze
a tuya voz
e os tuyos altos uellos,
Amor, que agafe
trozez d'o tuyo zielo
e que en faiga versos
cantando-te,
que siga o tuyo viero
e que no tienga
o mío esmo
un altro pastor.

Amor,
que nunca no m'esbarre
e me pierda por disiertos
que creman en o fuego
lo corazón.

Que a mía alma alzes,
Amor,
astí en o tuyo peito
e que yo sólo treballe
en ixo que deseyo,
que perén aguaite
os tuyos uellos
e o tuyo rostro iluminato.

Que a tu yo te cuaque,
Amor mío eterno,
ixo sólo quiero,
no deixes que marche
en soledá e silenzio
inabastables,
que m'esgalle d'o paisache
do s'alientan
os aires más buenos
e do reina la tuya polideza.

Que perén yo t'aime,
Amor,
en o chardín d'os besos
d'a inozenzia.

© Chuan Chusé Bielsa