15 de marzo de 2018

Os corazons se'n son itos / Els cors se'n han anat

Sí, bi ha cadenas,
pero los corazons
ya se'n son itos.

...

Sí, hi ha cadenes,
però ja els nostres cors
se'n han anat.

Chuan Chusé Bielsa