18 de abril de 2021

VERSOS DE NINO

A Virchen e o Nino
(Armita de San Macario, Andorra de Tergüel)

Foto: Chuan Chusé Bielsa

VERSOS DE NINO

Si no cambeaz e vos tornaz como ninos,
no dentrarez en o regno d'os zielos.

Mateu 18:3

Maitín de sol
tot pleno de luz.

Poderba estar un día
como ixos gloriosos
d'a nineza;

te vantabas con o goyo
d'un poeta verdadero
e yeran os sonrisos
e uns alegres güellos

os tuyos versos;

a tuya zienzia yera allora
creyer en os que aiman,
creyer en l'universo,
prener o sol, a tierra, o bardo,
plevidas de l'agüerro,
tornar-lo tot
en orazions d'as inozenzias.

Maitín de sol
que se devanta azul
e nos convida a empezipiar.

Si dexases os días
en mans d'a mai d'os altos
tornarba una alegría
que no caperba en tu,

l'amor aimarba en luz
que dende os zielos baxa
e ye don e miraglo,

si estases perén nino
e dases ixos güellos
ta ixa que más t'aima,

si solo ixo feses
conoxerbas o secreto
que brila en ixe inte
eterno d'a tuya alma,

l'amagata canta
que ye silenzio
e de vez amoroseo,
que ye bisa d'o zielo,

ixe maitín
perén bueno e machico,
a tuya fuen:

nino,
esprito,
amor,

naxenzia a o tuyo ser.

© Chuan Chusé Bielsa