29 de mayo de 2021

BATALERAS, poema d'o libro inedito "Inozenzia"

BATALERAS

Ubro as puertas
d'a mía casa

bataleras,

ta que dentres
en as cambras
e alumbres zielos.

Ubro as finestras
d'os míos güellos,
quiero enradigar-me
en a tuya luminaria,
amor,
te doi as claus
d'os míos suenios
ta que i viengas
cuan te cuaque
a soniar e a despertar-me.

E dexo as puertas
d'os recuerdos

bataleras,

quiero escoscar-me
con plevidas claras,
frescors que aimen
os míos yermos,
e seré zaica
d'as tuyas auguas
e iré aparando
lo tuyo zielo,
yo quiero ubrir-me
como qui marcha
enta lo eterno.

E asinas dexo
as puertas d'a mía alma

bataleras,

ta tu,
amor,

bataleras,

templo que t'aima
seré en silenzio,
quiero salvar-me,
yo quiero aimar-te
en o paradiso,
un sólo esprito
i seré con tu,
amor,
allí denguna feredá
nafra o corazón,
allí puertas de luz
perén s'ubren

bataleras.

© Chuan Chusé Bielsa