17 de agosto de 2022

L'ORO D'OS DISIERTOS

l'oro d'os disiertos

aimo ista lengua porque
ye lengua de poesía, cuan
le soi fidel tiengo como regalo
a más bonica amiga

aimo ista lengua porque
pertenexe a o mundo que no muere,
porque a suya polideza ye intima e anque
pase o tiempo cualsiquier coseta d'ella
ye a grazia mesma

aimo ista lengua porque
la fablón os sers que más aimé
en a tierra

sí, aimo ista lengua porque
aimo a poesía

e asinas me'n voi por os camins
aimando

e asinas tiengo aquí una patria
que alzo bien adentro

tiengo una lengua ta orar, tiengo
una lengua amorosiando
tot ixo que nombra, tiengo
una casa cuan marcho por os mons
e charro con os zielos,
as piedras, aireras e paxaros
me fablan con as parolas que aimo

si me quedase solenco, me quedarba
con Amor e con vocables
con os que m'alimento, puyarba
cada día ta l'armita silenziosa,
caminarba abonico enta os adentros, ofrendarba
blosa poesía, luz d'as nueis e os días,
l'oro d'os camins e d'os disiertos

© Chuan Chusé Bielsa