21 de agosto de 2022

TA DO NUNCA COSA ESTIÓ IMPOSIBLE

ta do nunca cosa estió imposible

aparexes en os míos suenios
e astí t'aimo

somos dos paxaros
volando

entalto entalto
dillá de tota buega

somos dos aimans
ta cutio chóvens

¿por qué perén
o tuyo zielo ye o que canto?

¿por qué cuan capuzeo
en ixos güellos que m'aguaitan
me lavo e naxco
en virchen río?

¿sabrás bella vegada
o que siento cuan te siento?

crexe o goyo
e a primavera ye un sonriso

o que perdié en a vida
se torna luz de nino

si fuese de nuei
te veyerba e i serba l'alba

con tu volarba
anque no tenese alas

con tu soniarba
anque no tenese suenios

con tu viacharba
ta veyer os universos

do tu vives
descansarba

¿por qué deseyo dar-te
o que yo tiengo

por qué busco amorosiar-te
anque seiga en a distanzia

por qué un inte nuestro
compartito ya ye eterno

por qué parolas tuyas
son perfumo en ascuitar-las

por qué t'aimo
e a tu vuelo?

e nos n'imos
como ánchels

enta adentro
enta o zentro
do Amor vive

ta do nunca
cosa cosa
estió imposible

© Chuan Chusé Bielsa