5 de agosto de 2022

VESTITOS AZULS

VESTITOS AZULS

me cuacan as colors
que creyas con os tuyos güellos

son as colors d'a inozencia

me cuaca o silenzio
d'a tuya casa

ta ir-ie cal puyar
dillá d'as boiras

me cuacan os azuls
d'os tuyos vestitos

me cuaca
l'aire que amorosea en plegar
a la tuya tuca

agora escribo como los ninos
porque soi un nino
e vivo de tu

vivié en un mundo que se desfá
mientres uno i puya

vivié en un mundo que
en creyer-bi m'alexaba d'as altarias

agora plega la zaguera chornada
e me cuaca la tuya casa azul

agora totas as distanzias
menan a o tuyo mon
e tot atro viache semella
bofa inquietú

me cuaca
plegar en os tuyos branquils
e asentar-me a o canto de tu
güellar-te
festellar en luz
ascuitar-te e sentir l'amor

¿por qué caldrá
quedar ferito con totas as feridas
d'os mundos sin sentito
ta güellar enta tu?

sin tu o fogaril d'a vida
s'esmorteze e bi ha zenisa sin más purnas

plega alavez una tristura
más funda que totas as fondarias

pero
puyo a tu

puyo a la tuya casa de zielos azuls
dende do se veyen os paisaches más politos

puyo a tu
e ya tiengo istos güellos redimitos

© Chuan Chusé Bielsa