2 de junio de 2020

VEIGO LO TUYO NOMBRE

Dos aus
Foto: Chuan Chusé Bielsa

VEIGO LO TUYO NOMBRE

Aimo lo tuyo Nombre,
suenio con o tuyo Nombre,
oro a o tuyo Nombre.

En as olas, veigo
venir o tuyo Nombre,
estrel en l'augua,
frescor de l'alba.

Cuan duermo,
veigo lo tuyo Nombre,
letras d'oro, luminarias
que son d'un atro universo.

E despierto.

He asperato una vida
en o disierto
ta sentir o tuyo Nombre,
ta pronunziar iste silenzio
que imple l'alma
d'a más calma musica.

T'aimo.

En tenebrosas nueis
he pasato lo tiempo,
soniando con o son
que agora siento,
soniando con l'oro
que agora veigo.

Pensé tantas vegadas
que talmén no venirbas,
que talmén
me tresbatirba
como nau en mar lexana...

Pero no, una mirada
ha trobato a tuya luz,
a mía fe trobó a la fin
a tuya placha.

Agora
somos una sola luminaria,
somos un sol que perén vive,
agora,
como un nino retrobato,
soi feliz en casa iluminata,
canto e corro e vuelo enamorato,
trobé o tresoro que buscaba.

Veigo lo tuyo Nombre,
Amor,
e a Dios doi grazias.

© Chuan Chusé Bielsa