4 de junio de 2020

VIVIR PERÉN

Viero entalto
Foto: Chuan Chusé Bielsa

VIVIR PERÉN

Me'n iré con tu

do a tuya luz me'n leve,
do a musica tuya suene
en mundos do lo deseyo mío
s'achunte con o tuyo,

do a nieu
seiga de nineza e tienga la terneza
d'os tuyos didos,

do l'amor pleve
con gotetas que a sete
amortan,
porque son altos besos,

me'n iré con tu
do seiga tuyo e asinas
seiga yo zanzero,
oblidato de tot ixo que no esiste
e naxendo a cada inte
en as altarias,

do implas os míos güellos
d'ixe zielo,
do a vida naxca
en a voz tuya,

do tot seiga un miraglo,
en dizir amor yo seiga aimato
e seiga paxaro iluminato,

luz volando
que torna enta alto niedo,

me'n iré con tu
porque soi canso
de camins esboldregatos,
porque o ego ye zenisa ya
en ixa barza ardién
que nunca no se crema,
porque, con tu, naxer
ye beber o tuyo cáliz e ya lo bebié tot,

con tu me'n iré
do te cuaque en o día u en a nuei,
seré una estrela en as mans tuyas
que dillá d'os mundos brila
e esiste ta güellar-te,

porque en tu tot seré
abendo perdito lo que estié,

aimar-te
ye
vivir perén.

© Chuan Chusé Bielsa