10 de enero de 2021

LEYEIRE

Paisache entalto
Foto: Chuan Chusé Bielsa

LEYEIRE

leyeire d'os tuyos güellos
e d'o tuyo amanexer

leyeire de l'aire
e cantaire

leyeire d'as parolas tuyas
qu'en l'alma m'escribes

leyeire d'o libro
d'o paxaro libre

volaire
e versaire

danzaire e pintaire
que vive en ninezas

amaire d'as oras
qu'en l'airera vuelan

contaire
d'as olas que oran
en plegar ta tierra

oraire
como l'aire reza
cuan amorosea

bebeire
d'as albas más frescas

en veires de bisas
bebo lo que aspero

os besos d'o zielo
e as suyas carizias

minchaire
de fruitas d'altarias

canseras asinas
que nunca bi aiga

vivindo en l'airera
viachaire yo seiga

e que perén leiga
as fuellas más altas
d'alta primavera

parolas zenzeras

leyeire
dillá d'as estrelas

© Chuan Chusé Bielsa