3 de marzo de 2017

O mío amor

Foto de Raquel Jiménez Núñez

O mío amor

Oré durante añadas,
oraba a o nuestro Dios,
a o Dios d'os dos.

E asinas también orabas tu, e Dios
aunió los nuestros corazons
emplindo-los de fe,
cada día tu buscando-me e yo
asperando-te.

E yéranos aunitos
en a distanzia, sin saper
que chuntos orabamos,
alimentando-nos d'amor.

Nos trobemos dimpués
chusto en l'inte preziso,
que ye l'inte de Dios.

Te fablé e tu m'azeptés,
tu, a mía estrela divina,
emplindo a mía vida
de tot lo polito que asperé,
e asinas tu yes
o mío amor, o rei
d'o mío corazón.

Raquel Jiménez Núñez
Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa