3 de marzo de 2017

Un viello poema publicato en 1992

Finestra amariella
Ilustrazión: Chuan Chusé Bielsa (1992)

Vueda casa abitata

Me preguntas por a mía casa
A o canto de campos y campos

A mía casa de finestras que veyen
Partir os camins enta soledaz

Dezaga d'as puertas bi ha espazios
Do lo tiempo ye polvo de luz cansa

Amplos uellos de gatos como estatuas
Trespasan a frescor fosca d'o patio

Paixaros dende luen ritornan emigratos
Y fan niedos entre os aires d'o granero

Y reforman os años os muros grisencos
Y son campo tamién as cambras y o pasato

Me preguntaz por a mía pobra casa
A o canto d'o mío país de yermos

Ó, sí, encara i torno de vegatas
Anque os pais y os lolos sigan muertos

Encara i vivo entre as enruenas y as parabras
Anque siga solamén dende a presenzia
                              / d'o ricuerdo

Chuan Chusé Bielsa
Poema publicato en o lumero 90 (de chulio-agosto de 1992) d'a revista FUELLAS