7 de febrero de 2021

LENGUA ARAGONESA, LENGUA DE L'AMOR

EN LENGUA ARAGONESA, EN A LENGUA DE L'AMOR

Pasará bel sieglo
e también s'abrán amortato
istos camins de Piagordo.

Os paisaches se'n abrán ito
(en bi abrá d'atros,
allenos),
os mons serán ya fuesas
u espritos que emigrón,
con parolas fenezitas
vendrán tristas as aireras.

L'aragonés que conoxié,
l'aragonés en que tot
aquí fablaba,
¿dó i será?,

ixa lengua sagrata
que dica la ultima
zaborra aquí charraba,

ixa lengua poetica
que fablaban oliveras en varellas,
que fablaban estrelas d'almendreras,
caseticas silenziosas,
gortichons e viñers
que cautivaba l'ausenzia,
bisas que plegan e oran.

O chardín nuestro
en o yermo de Piagordo
s'enrunará con o polvo
d'un oblido de parolas,

bi abrá roseras,
cansas rosas,
laurelers con pansas fuellas
alentando en a fabla d'a tristura.

Pasará bel sieglo,
dengún d'os que faigan
bella gambada por aquí
pensará en que bel poeta
cantó en aragonés
a cada cantón d'ista tierra,
en aragonés besó
cada airera e cada piedra,

o corazón suyo
no cojeba en o peito
aimando sin cansera
iste paradiso
que fablaba en a lengua d'as altarias.

Pasará bel sieglo
e sisquiera yo aime
en un atro Piagordo de nineza,
a lengua aragonesa
que seiga la voz d'o miraglo,
árbol e fruito d'os zielos.

os disiertos
s'ubrirán ya sin más velos,
plegando los camins
dica os güellos
d'a mesma polideza,
luminaria ta beber.

Marchar, viachar perén
d'a man d'o ser más bueno.

Pasará bel sieglo,
dengún nunca
no prexinará
que bel poeta aquí cantó

a la suya enamorada,
a o suyo rostro,
a la tierra de Piagordo

en a lengua de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa