27 de febrero de 2021

TOT L'ORO QUE TIENGO

Aimata primavera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

TOT L'ORO QUE TIENGO

guida-me
amor
por os tuyos espazios

yo solo quiero aimar-te

da-me silenzios
ta trobar-te

durante o día
o sol
será o mío confidén

le pediré
o que tu yes

os tuyos miraglos

en a nuei viacharé entalto
ta que implas
istos güellos con a tuya imachen

solo los tuyos dons acullo

dentra en yo e fe posible
que en tu sane

sin a tuya güellada
cayé malenco

te doi grazias
porque me ranqués d'o mundo
e d'un fundo suenio
enta la no-cosa

agora vuelo
con tu en os tuyos zielos

yes tu
tot l'oro que tiengo

as mías alas

dexa amor en iste peito

faziés que iste seiga
tot o mío deseyo

a dolor
me fazió tornar ta casa

e ya solo soi
ixe con qui oras

ixe que te canta
e que en cantar-te
volando s'enamora

ixe que creyés
con pensadas e parolas

© Chuan Chusé Bielsa